Làm cách nào để thiết lập máy nén VSD để chạy với tốc độ cố định?

Nếu bạn có một máy nén biến tần (còn gọi là biến tần) được cài đặt trong hệ thống của bạn và muốn nó hoạt động chính xác với máy nén tốc độ cố định của bạn, thì mọi thứ cần phải hoạt động hơi khác một chút so với bình thường. Máy nén VSD nên tải một phần, với các đơn vị tốc độ cố định chạy ở chế độ đầy tải hoặc tắt ở chế độ tự động.

Cách truyền thống để thiết lập nhiều máy nén không có VSD là sắp xếp theo tầng, trong đó mỗi máy nén có dải áp suất được đặt thấp hơn một chút so với kế tiếp, tạo thành bố trí cầu thang. Điều này tải máy nén hệ thống theo một thứ tự cụ thể tại một thời điểm, với bộ được đặt ở mức tải áp suất cao nhất trước tiên. Nhưng trong một hệ thống gồm nhiều máy nén, với một máy là VSD, bạn thường mong muốn VSD là máy nén đầu tiên và cuối cùng là máy nén, bộ phận này luôn tải phần (được gọi là máy nén trim). Điều này đòi hỏi một sự sắp xếp khác nhau.

Trước hết, bạn nên định cỡ chính xác máy nén VSD của mình, kết quả tốt nhất thu được nếu đơn vị điều khiển VSD bằng hoặc lớn hơn máy nén cơ sở lớn nhất mà nó phải hoạt động. Nguyên tắc chung là phạm vi biến của VSD phải bằng hoặc lớn hơn một chút so với máy nén cơ sở (phạm vi biến = công suất toàn tải trừ tốc độ tối thiểu); điều này có nghĩa là kiểm soát tối ưu đạt được nếu xếp hạng tên của VSD lớn hơn một chút so với các đơn vị cơ sở. Nếu quy tắc định cỡ này được tuân thủ, bạn nên thiết lập áp suất mục tiêu VSD của mình để được lồng trong dải áp suất của các đơn vị tốc độ cố định theo đồ họa bên dưới.

Máy sấy không khí song song

Hai cách để thiết lập máy nén VSD với các đơn vị tốc độ cố định.

Đồ họa cho thấy sự sắp xếp chung với ba máy nén. Có hai lựa chọn; nên sử dụng cái bên trái nếu VSD có kích thước bằng với đơn vị cơ sở và cái bên phải được sử dụng nếu VSD lớn hơn đơn vị cơ sở. Trong cả hai trường hợp, áp suất mục tiêu VSD được lồng trong các dải của hai máy nén khác. Sơ đồ hiển thị giả định tải hoặc bắt đầu cài đặt cho VSD giống như áp suất mục tiêu, một số nhãn hiệu máy nén cho phép tải hoặc điểm bắt đầu được điều chỉnh tách biệt với áp suất mục tiêu VSD. Các cài đặt đôi khi cần được điều chỉnh bằng thử và lỗi để đảm bảo chuyển giao hợp lý giữa VSD và đơn vị cơ sở khi tải thay đổi. Trong mọi trường hợp, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của nhà cung cấp dịch vụ, nó thường phức tạp hơn.

>>> Xem thêm MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/8-230L

Tìm hiểu về  MÁY NÉN KHÍ FUSHENG TA100 (10HP)

MÁY NÉN KHÍ PUMA ĐÀI LOAN 2HP, BÌNH CHỨA 95L, PK-2100 có đặc điểm gì cùng tìm hiểu tại Hùng Tiến.

Leave a Reply